Guangzhou Hasen Nonwoven Cloth industy Co.,Ltd

Guangzhou Haisen Nonwoven Fabric Technology Co., Ltd.

TEL:0086-20-36870819   36870800

FAX:0086-20-36870804

E-MAIL:gohasend@gohasen.com

WEB:www.gohasen.com

WEB:www.newhasen.com
Address: No. 10, Xibi Village North Road, Yingbin Avenue, Huadu District, Guangzhou